Sedm projektů FŽP podpořeno grantem GA ČR

Jeden juniorský a pět standardních výzkumných projektů Fakulty životního prostředí letos nově získalo financování Grantové agentury ČR. Výsledky oznámila agentura 1. prosince na svých webových stránkách. Juniorský grant získala Martina Vítková (KGEV), standardní pak Michael Komárek (KGEV), Federico Daniel Morelli (KAGUP) a členové katedry ekologie Bohuslav Mandák, Filip Harabiš a Tomáš Kadlec. FŽP s Ondřejem Balvínem (KEKO) v čele týmu je navíc spoluřešitelem jednoho zahraničního projektu. Gratulujeme!

Další články v rubrice

English ☰ Menu