Vyjádřete se k těžbě nerostů - DOTAZNÍK

KBUK FŽP si Vás dovoluje požádat o vyplnění dotazníku týkajícího se postoje obyvatel České republiky k těžbě nerostů a k obnově post-těžební krajiny. Cílem šetření je vyhodnotit postoj veřejnosti k těžebním aktivitám v ČR a zjistit, jaké faktory ho ovlivňují. Výsledky poslouží zmapování vnímání těžby veřejností a ke stanovení míry informovanosti o těžebních aktivitách v ČR. Dotazník je anonymní a zodpovězení otázek Vám zabere 15 minut. Odkaz na webové stránky výzkumu: https://vnimanitezby.fzp.czu.cz/cs/

Předem Vám děkujeme za spolupráci, Ing. Kamila Svobodová, Ph.D.

Další články v rubrice

English ☰ Menu