Informace o přihlášce ke studiu

O projektu

Číslo projektu: TH04030492
Název projektu: INV-FLOW: Zařízení pro zonální měření vertikálního proudění podzemní vody a přímou kvantifikaci přítoků do jímacích vrtů na principu elektromagnetické indukce
Poskytovatel: TAČR
Program: Epsilon
Koordinátor projektu (organizace): ČZU
Partneři projektu: DEKONTA a.s.
Řešitel za FŽP: prof. ing. Pavel Pech, CSc.
Kontaktní osoba a administrace projektu: Ing. Petr Bašta 
Doba řešení: 2019 - 2020
Celkové náklady projektu za FŽP: 4 195 000 Kč

 

Abstrakt:
V rámci projektu INV-FLOW bude navrženo, zkonstruováno a otestováno zařízení pro zonální měření vertikálního proudění podzemní vody a přímou kvantifikaci přítoků do jímacích vrtů podzemní vody s jednotkovým rozlišením. Konstrukčně bude zařízení sestávat z 2 elektromagnetických indukčních průtokoměrů a 1-2 deskových či pneumatických packerů. V prvním roce řešení bude představena vlastní konstrukce s variantami pro různé požadované rozsahy měření, druhý rok bude věnován laboratornímu a poloprovoznímu testování v reálných podmínkách a porovnávání výsledků dle konstrukčních variant. Na reálných vrtech bude porovnáváno dosažených výsledků s geofyzikálním karotážním měřením. Následně bude vyvinut software pro vyhodnocování měřených dat.

 

Další články v rubrice

English ☰ Menu