Informace o přihlášce ke studiu

O projektu

Číslo projektu: VI20152018027
Název projektu: Využití nekrofágních brouků (Coleoptera) ve forenzní entomologii: determinace a vývojové modely
Poskytovatel: MV ČR
Program: VI - Bezpečnostní výzkum České republiky 2015-2020 (2015-2020)
Řešitel: doc. Mgr. Jan Růžička, Ph.D.
Řešitelský tým: Ing. Pavel Jakubec, Ing. Hana Šípková, Ph.D., Ing. Hana Šuláková, Ph.D.
Kontaktní osoba a administrace projektu: Ing. Alena Wranová
Doba řešení: 2015-2018
Celkové náklady projektu: 5 154 tis. Kč

 

Abstrakt:
Brouci jsou ve forenzní entomologii stále nedoceněni, protože jejich identifikace je obtížná a informace o jejich ekologii, rozšíření a vývoji jsou kusé. Hlavním cílem je vyvinout počítačový software, který zpřesní a zjednoduší jejich identifikaci. Sekundárním cílem je naplnit tento software informacemi o ekologii, rozšíření a vývoji vybraných druhů, což zpřesní výpočet doby, která uplynula od smrti a umožní detekci posmrtné manipulace s tělem.

Další články v rubrice

English ☰ Menu