Odhad dopadů změny klimatu na hydroklimatické extrémy

Hlavní řešitel:
 

 

Informace tématu a jeho průběhu řešení: