Vývoj numerického řešení Richardsovy rovnice (DRUtES)

Součástí výzkumné práce naší katedry je vývoj numerických metod za účelem efektivního a spolehlivého řešení Richardsovy rovnice, resp. obecně nelineární diferenciální rovnice v konvekčně-difusně-reakčním schematu. Vyvíjené metody vycházejí z metod doménové dekompozici zejména Schwarzova typu a asynchronní časové integrace (volba různé časové diskretizace na různých částech řešené prostorové domény). Rovněž je zde řešena problematika řešení soustav lineárních rovnic vycházející z diskretizace a linearizace úloh řešených v hydropedologii. Výzkum je realizován ve spolupráci s Katedrou matematiky, Fakulty stavební při ČVUT v Praze. Součástí naší výzkumné práce je vývoj softwarového kódu DRUtES (domovská stánka, github, ), který je distribuován ve formě volně šiřitelného zdrojového kódu (GNU GPL v.3).

DRUtES má aktuálně naimplementované tyto modely:

-vedení tepla

-Richardsova rovnice s rozšířením o storativitu (pro plynulý přechod mezi nenasycenou a nasycenou zónou) pro ortogální i cylindrické souřadnice (pro rotačně symetrické proudění)

-Richarsdova rovnice s modelem duální permeability

-advekčně difusně reakční rovnice s kinetickou sorpcí

-Boussinesqova rovnice