ČZU nabízí studujícím se speciálními potřebami, zdravotním postižením, specifickými poruchami učení nebo s chronickým onemocněním podporu ve studiu prostřednictvím Poradenského střediska pro studenty se speciálními potřebami.

Středisko poskytuje studijní a profesní poradenství studujícím i zájemcům se zdravotním postižením o studium na ČZU.

Středisko nabízí kromě diagnostiky a poradenství také vydání doporučení pro studující v průběhu studia. Jedná se např. o doporučení kompenzačních pomůcek, vhodného přístupu k výuce, delšího času na zkoušení, úpravu formy zkoušení apod.

Středisko rovněž zajišťuje asistenční služby pro studující na ČZU s omezenou mobilitou (doprovod, spolubydlení, asistence při studiu), tlumočnické služby pro neslyšící studující a také organizuje kurzy prostorové orientace na ČZU pro nevidomé studující.

V případě potřeby kontaktujte Poradenské středisko co nejdříve po nástupu do studia.

Středisko spolupracuje s kontaktními pracovníky na jednotlivých fakultách. Kontaktní osobou pro studenty FŽP je proděkan pro studijní a pedagogickou činnost doc. Ing. Jan Skaloš, Ph.D. MCEVII/319, tel.: +420 224 382 992, email: skalos@knc.czu.cz.

Další články v rubrice

English ☰ Menu

Na webových prezentacích České zemědělské univerzity v Praze (pod doménou czu.cz) používáme soubory cookies. Tyto soubory nám poskytují možnosti, jak lépe poskytovat služby a dále nám pomáhají analyzovat výkon webu. Informace o tom, jak naše weby používáte, můžeme sdílet se svými partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. V nastavení si můžete následně vybrat, které cookies můžeme používat. Svůj udělený souhlas, můžete kdykoliv změnit či odvolat.