Co když…

... vůbec nevím, kdy a čím mám začít?

Ideálně zkraje druhého ročníku, ale můžete i v prvním. Kdo je připraven, není překvapen, aneb kdo dřív přijde, ten dřív mele. Navíc někteří vedoucí či populární témata BP jsou „obsazená“ i rok dopředu. Nejprve si ujasněte, zda chcete zpracovávat téma zveřejněné v UIS nebo zda máte téma vlastní.

…netuším, kde hledat vedoucího a téma?

Podívejte se do UIS v Portálu veřejných informací https://is.czu.cz/lide. Každý pedagog tam má témata BP a DP, která v minulosti vedl, a také je z profilu pedagoga patrné, čím se zabývá. Profil pedagoga najdete také na stánkách příslušné katedry.

…nemám vlastní téma, našel jsem si téma v UIS, jak dále?

Témata vyhlašovaná vedoucími v UIS jsou pravidelně aktualizovaná, ale pokud máte o dané téma zájem, zapište se k němu a kontaktujte vedoucího, zda je téma ještě „volné“, aktuální a zda k němu pedagog vyhlásil konkurz atd. To, že se zapíšete do UIS k tématu BP, ještě neznamená, že téma máte!

...mám vlastní téma, ale nemám vedoucího?

Hledejte v UIS pod profily pedagogů, můžete se inspirovat tématy závěrečných prací, které jsou u jednotlivých pedagogů. V sekci Závěrečné práce lze nalézt přehledy závěrečných prací, vyhledávat dle různých parametrů.

Pozor na správné oslovení potenciálního vedoucího práce (titul), formu a obsah emailu (být konkrétní, email bez hrubek a překlepů..) Před oslovením pedagoga si zjistěte, čím se zabývá (mít správného člověka zvyšuje pravděpodobnost odpovědi).

... nevím, jak má práce vypadat, z jakých zdrojů čerpat, jak na citace?

Na webu naleznete Metodické pokyny pro zpracování BP na FŽP.

Zde najdete rovněž ukázky bakalářských prací. Knihovna ČZU nabízí konzultace a rešeršní pomoc s vyhledáváním vhodné literatury a také nabízí webináře a workshopy k psaní BP. Více na www.lib.czu.cz

…chci mít vedoucího z jiné fakulty ČZU či instituce?

To lze za určitých podmínek, ale téma musí splňovat požadavky FŽP a Vašeho studijního programu a je potřeba ho nechat schválit naší fakultou. Je také možné mít vedoucího z výzkumných institucí, s nimiž ČZU uzavřela smlouvy o spolupráci, více zde.

…komunikace s vedoucím hapruje?

Mluvte o tom, nestyďte se to téma otevřít. Domluvte si v úvodu spolupráce, jakým způsobem a jak často budete komunikovat, termíny odevzdání jednotlivých částí práce. Správným nastavením spolupráce a vzájemným očekáváním předejdete problémům a nedorozuměním.

…něco nefunguje?

Každý problém má řešení, když se řeší včas. Nejlépe s dotyčným, ale pokud se Vám to nepodaří vyřešit, nebo máte obavu, nevíte si rady, jak k problému přistoupit, můžete kontaktovat studijní poradkyni Mgr. Kláru ten Donkelaar nebo proděkana pro studijní záležitosti doc. Ing. Jana Skaloše, Ph.D.

Další články v rubrice

English ☰ Menu

Na webových prezentacích České zemědělské univerzity v Praze (pod doménou czu.cz) používáme soubory cookies. Tyto soubory nám poskytují možnosti, jak lépe poskytovat služby a dále nám pomáhají analyzovat výkon webu. Informace o tom, jak naše weby používáte, můžeme sdílet se svými partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. V nastavení si můžete následně vybrat, které cookies můžeme používat. Svůj udělený souhlas, můžete kdykoliv změnit či odvolat.