Informace o přihlášce ke studiu

Ekonomika životního prostředí

Cílem předmětu je pochopení teoretických principů a praktických znalostí o přístupech k řešení dosud konfliktního vztahu mezi ekologickým a ekonomickým reprodukčním procesem. Předmět reaguje na formování se nového oboru ekonomické vědy, vyplývající z nutnosti řešit nové, specifické problémy spojené s péčí o životní prostředí.

Studenti získají teoretické a praktické znalosti z vybraných oblastí environmentální ekonomie i ekologické ekonomie, základní znalosti a praktické dovednosti jak v makroekonomických souvislostech, tak v podnikové ekonomice ochrany životního prostředí. Absolventi rozumí zákonitostem a praktickým přístupům v souvislosti s principem trvale udržitelného rozvoje společnosti. Mají praktické i teoretické vědomosti potřebné pro řídící činnosti organizací souvisejících s ochranou životního prostředí v soukromé i veřejné sféře. Pro účelnou ochranu životního prostředí dovedou vhodně aplikovat mix nástrojů ochrany životního prostředí, včetně nástrojů ekonomických. Dovedou se orientovat v teoretických přístupech a zejména v praktických aplikacích při řešení praktických problémů, jsou schopni samostatně vytvářet nové znalosti a postupy, integrovat poznatky z různých oborů do praxe.

 

Kompletní sylabus předmětu je možné najít v katalogu předmětů Univerzitního informačního systému ČZU.

Další články v rubrice

English ☰ Menu