Oldřich Rakovec

Výzkumný pracovník v oboru hydrologického modelování
Helmholtz Centre for Environmental Research (UFZ), Německo
Absolvent Environmentálního modelování


"Studium environmentálního modelování na FŽP mi dalo silné základy pro adekvátní sestavování matematických modelů s využitím vhodných numerických metod a geografických informačních systémů. Rád bych vyzvedl rodinné prostředí celé fakulty, kde se během pár let začne člověk cítit jako doma a kde se spolužáci stanou přáteli na celý život. Úspěšné zakončení studia na FŽP mi poskytlo možnost zapojit se do řady zajímavých mezinárodních výzkumných projektů v oboru výpočetní hydrologie. V současnosti pracuji pro výzkumný ústav na vývoji matematických modelů pro předpovědi hydrologických extrémů (sucha a povodní). Žhavá témata, která hýbají současnou celosvětovou hydrologickou komunitou zahrnují především lepší předvídatelnost hydrologických jevů a kvantifikaci souvisejících nejistot."

 

 

 

Další články v rubrice

English ☰ Menu