Jak proniknout s cedníkem do vědy aneb Analýza makrozoobentosu ve Vašem potoce

Organismy, jež jsou svým životem vázány na prostředí dna vodního toku či nádrže, se souhrnně označují jako bentos. Významnou a na první pohled viditelnou živočišnou složkou je tzv. makrozoobentos. Právě s použitím jednoduché pomůcky, jakou představuje cedník, lze kvalitativně hodnotit jeho stav a tím pádem prostředí vodních útvarů. Jinak řečeno – podle toho, co v toku najdete, můžete zjistit, v jakém stavu se daný tok či nádrž nachází. Buď si donesete vlastní vzorky (viz dále), nebo je zajistíme my!

Vezměte si drátěný cedník s velikostí oka cca 1 mm, plastovou bílou misku, láhev se širokým hrdlem či plastovou krabičku a vzhůru do přírody! Zavítejte ke břehu potoka nebo říčky a zanořte svá síta pod hladinu, do substrátu dna. Obsah síta přemístěte do misky, chvíli pozorujte obsah síta a uvidíte, že na první pohled obyčejná hmota je plná života. Obsah misky přemístěte do lahve či krabičky, přidejte i trochu vody z toku. Opatrně uzavřete, avšak nikoli úplně – přece jen ti drobečkové v nádobě potřebují trochu vzduchu. Odneste si svůj vzorek domů a dejte jej na chladné místo. Pak už jen stačí jej vzít na FŽP ČZU v Praze a budete si moci za odborného dohledu v laboratoři zjistit, co žije ve Vámi navštíveném vodním toku!

Další články v rubrice

English ☰ Menu