Bezpilotní systémy pro poznávání přírody a ochranu krajiny

Bezpilotní systémy (nesprávně označované jako drony) nacházejí čím dál častější uplatnění v oblasti sledování krajiny. Díky speciálním senzorům, které jsou schopné vidět více než lidské oko, lze získat velmi cenné informace. Proto můžeme bezpilotní prostředky dnes najít mimo jiné v odvětvích jako zemědělství a lesnictví. S ohledem na počasí lze tyto cenné informace získat prakticky kdykoli je potřeba, následně je vyhodnotit a poté provést nutná opatření, aby se zamezilo ztrátám výnosu, poškození rostlin nebo škodám na životním prostředí.

Přednáška podává všeobecných přehled o bezpilotních technologiích a možnostech jejich využití v environmentálních vědách. Na přání lze zdůraznit problematiku současné legislativy nebo přednášku orientovat cíleně do oboru (precizního) zemědělství nebo lesnictví. Přednášku lze koncipovat jako výklad s multimediálními ukázkami, případně kombinovat s praktickými demonstracemi. Časová dotace je dle přání cca 45 - 100 min. Skupinu lze rozdělit do dvou kruhů, které se vystřídají na teoretickém výkladu i praktických ukázkách.

Další články v rubrice

English ☰ Menu