Geoinformatika v životním prostředí

Přednáší Ing. Vítězslav Moudrý, Ph.D.

Prostorová data jsou v současnosti zásadním zdrojem informací, které nám pomáhají pochopit zákonitosti fungování světa kolem nás, nalézt způsoby jak ho účinně chránit (např.: výskyt ohrožených druhů), ale také jak se chránit před ním (např.: riziko povodní nebo požárů). 

S rozvojem Geografických informačních systémů (GIS) a dálkového průzkumu Země (DPZ) v posledních několika desetiletích se dostupnost a možnosti analýz prostorových dat zmnohonásobily. Přednáška vysvětlí základní pojmy jako jsou prostorová data, GIS, DPZ a seznámí studenty se zajímavými aplikacemi v oblasti životního prostředí se zřetelem na slasti a strasti sběru prostorových dat. V neposlední řadě poskytne stručný přehled možností studia GIS na Fakultě životního prostředí.

Další články v rubrice

English ☰ Menu