Zápisy do prvních ročníků na FŽP ČZU v Praze

Zápis do studia bakalářské studijní obory:

11. září  – posluchárna ZI, budova MCEV I,  FŽP Praha 6 - Suchdol
  9:00 –  bakalářské prezenční obory
13:00 – bakalářské kombinované obory

 

Zápis do studia navazující magisterské obory:

11. září – posluchárna ZII,  budova MCEV I, FŽP, Praha 6 -  Suchdol
  9:00 – navazující magisterské prezenční obory
11:00 – navazující magisterské kombinované obory

 

Před zápisem do studia je třeba (do 9. září 2017):

1) v sekci Potvrzení zájmu o studium zaškrtnou položku stvrzující závazný zájem o nástup do studia a kliknout na tlačítko Potvrdit zájem o studium.
2) nahrát Vaši průkazovou fotografii pasového formátu v sekci Průkazová fotografie (pokud již jste uživatel UIS a máte v systému fotografii nahranou, nemusíte nové nahrání provádět).

 

Zápis do studia bakalářské studijní obory:

20. září  – posluchárna ZI, budova MCEV I, FŽP Praha 6 -  Suchdol
  9:00 –  náhradní termín uchazečů II. kola přijímacího řízení bakalářských prezenčních oborů a uchazečů, kteří budou skládat maturitní zkoušku v září
13:00 – náhradní termín uchazečů II. kola přijímacího řízení bakalářských kombinovaných oborů a uchazečů, kteří budou skládat maturitní zkoušku v září

 

Zápis do studia navazující magisterské obory:

20. září – posluchárna ZII,  budova MCEV I, FŽP, Praha 6 -  Suchdol
9:00 –  náhradní termín uchazečů II. kola přijímacího řízení navazujících magisterských oborů

 

Soubory ke stažení