Reprezentativní a multifunkční prostory Fakulty životního prostředí jsou každoročně dějištěm řady významných konferencí a odborných či kulturních setkání. O naše zkušenosti pořadatele a kapacitní i technické zázemí jsme připraveni se podělit s organizátory, kteří hledají dějiště pro své akce tematicky spřízněné s posláním FŽP.

 

Přijďte si prohlédnout naše moderní přednáškové sály a velkolepé výstavní atrium. Můžete k nám nahlédnout také virtuálně.