Informace o přihlášce ke studiu

Inteligentní ptačí budka

Technické řešení se týká ptačí budky s implementovaným monitorovacím zařízením.

Sanační skládka sendvičového typu pro aktivní snižování škodlivosti nebezpečných látek

Technické řešení se týká konstrukce sanačních skládek sendvičového typ.

Směrová zemní past pro členovce

Řešení se týká konstrukce směrové zemní pasti pro členovce.

Stabilní systém ochrany budov před průnikem škodlivých těkavých látek

Technické řešení se týká stabilního systému, jehož pomocí se výrazně sníží průnik škodlivých těkavých organických látek.

Syntetická mapa vodního toku a přilehlé inundace

Řešení se týká syntetické mapy vodního toku a přilehlé inundace.

Systém pro optimalizaci nákladní přepravy

Technické řešení se týká automatizovaného systému umožňujícího zlepšení vytěžování nákladních spojů.

Systém pro uskladnění teplé vody v podzemním zásobníku akviferového typu

Technické řešení se týká uložení teplé vody ohřáté pomocí slunečních kolektorů.

Systém pro využití odpadního tepla vod vypouštěných do kanalizačních systémů

Technické řešení se týká systému pro využití tepla vod vypouštěných do kanalizačních systémů.

Zařízení k úpravě jakosti drenážní vody, způsob jeho výroby a jeho použití

Technické řešení se týká zařízení k úpravě jakosti drenážní vody z povrchového odvodnění.

Sněhoměrná lať

Technické řešení se týká zařízení automatické měření výšky a teplotního profilu sněhové vrstvy a teploty vzduchu.

Zařízení pro havarijní záchyt ropy a ropných látek lehčích než voda

Technické řešení se týká zařízení pro záchyt ropných látek lehčích než voda.

Způsob odstraňování šestimocninového chromu ze znečištěných podzemních vod

Řešení popisuje využití levných činidel pro odstraňování šestimocného chromu při ex situ sanacích podzemních vod.

English ☰ Menu