Informace o přihlášce ke studiu

Analytická podpora mapování rizik: Pravděpodobnostní mapy požárů budov

Název originální: Analytická podpora mapování rizik: Pravděpodobnostní mapy požárů budov
Název anglicky: Analytical support for risk mapping: Building fires probability maps
Rok: 2014
Autoři:
   Ing. Petra Šímová, Ph.D.
   Ing. Vojtěch Barták, D.Sc. (Tech.)
   Olga Špatenková
   Ing. Kateřina Gdulová
   Ing. Aleš Bárta
Certifikační orgán: Generální ředitelství HZS

 

Popis: V předcházení mimořádným událostem hraje zásadní roli systematická prostorová analýza rizik. Mapování rizik v České republice je v současné době založeno na principu kumulace rizika, zranitelnosti území a úrovně připravenosti složek integrovaného záchranného systému. Ke stanovení míry rizika pro jednotlivé typy nebezpečí je využíváno expertních odhadů, není využíváno statistické modelování na základě údajů o skutečných incidents a jejich možných příčinách. Tato metodika, realizovaná ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem modelově pro území Libereckého a Královéhradeckého kraje, p?ředstavuje analytický postup vedoucí k vytvoření pravděpodobnostních map požárů budov, založených na aktuálních mimořádných událostech v řešeném území a na parametrech budov. K odhadu pravděpodobnosti požáru budovy je využíván predikční model založený na logistické regresi. Pravděpodobnosti požáru vypočtené pomocí parametrů modelu a atributů konkrétní budovy lze následně vizualizovat v pravděpodobnostních mapách.

 

Soubory ke stažení

Další články v rubrice

English ☰ Menu

Na webových prezentacích České zemědělské univerzity v Praze (pod doménou czu.cz) používáme soubory cookies. Tyto soubory nám poskytují možnosti, jak lépe poskytovat služby a dále nám pomáhají analyzovat výkon webu. Informace o tom, jak naše weby používáte, můžeme sdílet se svými partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. V nastavení si můžete následně vybrat, které cookies můžeme používat. Svůj udělený souhlas, můžete kdykoliv změnit či odvolat.