Informace o přihlášce ke studiu

Hodnocení vlivu územní ochrany vodohospodářsky významných oblastí

Název originální: Metodika hodnocení vlivu územní ochrany vodohospodářsky významných oblastí na přírodní podmínky, obyvatelstvo a ekonomický vývoj území
Název anglicky: Methodology for assessing the impact of territorial protection of areas important for water in natural conditions, population and economic development of the area
Rok: 2013
Autoři:
   Ing. Vladimír Zdražil
   Ing. Zdeněk Keken
   doc. RNDr. Miroslav Martiš, CSc.
Certifikační orgán: MZe ČR, Těšnov 68/17,11705 Praha1

 

Popis: Systém klasifikace krajiny plní roli expertní platformy schopné poskytovat odpovídající podklady pro formalizované procesy posuzování vlivů koncepcí a záměrů na životní prostředí (EIA, SEA) a integrované prevence a kontroly životního prostředí (IPPC), pro standardní povolovací procedury např. ve sféře stavebního, vodního, horního apod. práva, stejně jako pro rutinní rozhodovací postupy ve veřejné správě a v hospodářském životě.

 

Další články v rubrice

English ☰ Menu

Na webových prezentacích České zemědělské univerzity v Praze (pod doménou czu.cz) používáme soubory cookies. Tyto soubory nám poskytují možnosti, jak lépe poskytovat služby a dále nám pomáhají analyzovat výkon webu. Informace o tom, jak naše weby používáte, můžeme sdílet se svými partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. V nastavení si můžete následně vybrat, které cookies můžeme používat. Svůj udělený souhlas, můžete kdykoliv změnit či odvolat.