Analýza vstupů pro stanovení zón ochrany přírody v GIS – CHKO Poodří

Název originální: Analýza vstupů pro stanovení zón odstupňované ochrany přírody v prostředí GIS – CHKO Poodří  

Rok: 2012

Autoři:  Ing. Vratislava Janovská, Ph.D., Ing. Petra Šímová, Ph.D.  

Popis: Soubor specializovaných map je výsledkem výzkumu na Fakultě životního prostředí ČZU v Praze, který byl podpořen Interní grantovou agenturou Fakulty životního prostředí (IGA FŽP ČZU). Mapový soubor obsahuje 13 tematických map, které znázorňují analýzu vstupů pro stanovení zón odstupňované ochrany přírody v prostředí GIS. Základním předpokladem pro hodnocení a porovnání přírodních lokalit je stanovení charakteristik přírodního prostředí a jejich bodových hodnot, které by vystihovaly kvalitu přírody sledovaného území. Mapové výstupy přestavují vybrané charakteristiky, které následně vstupovaly do prostorových analýz pro stanovení zón odstupňované ochrany přírody. Součástí analýzy vstupů bylo stanovení bodové klasifikace vybraných charakteristik a následná reklasifikace podle zvoleného bodového hodnocení. Podrobnější metodika je součástí textové části mapového souboru. Výstupy výzkumu slouží jako podkladový materiál při rozhodování o změnách a výběru přírodních charakteristik současné zonace správám CHKO.  

Soubory ke stažení

Další články v rubrice

English ☰ Menu