Analýzy hodnot a problémů v území

Název originální: Mapové výstupy analýz hodnot a problémů v území - celkově sebrané  hodnoty a problémy ORP Černošice, ORP Pardubice, ORP Hořice a ORP Tanvald

Rok: 2012

Autoři: Ing. Daniel Franke, Ph.D., Ing. arch. Petr Klápště, Ing. arch. Tomáš Peltan, Ing. Vojtěch Novotný, PhD., Ing. Eva Klápšťová, Ing. Alena Wranová, prof. Ing. arch. Karel Maier, CSc.  

Certifikační orgán: Městský úřad Hořice, Oddělení územního plánování a regionálního rozvoje - Úřad územního plánování, náměstí Jiřího z Poděbrad 342, 508 19 Hořice  

Další články v rubrice

English ☰ Menu