Index vhodnosti biotopu pro bobra evropského (Castor fiber) – Labe

Název originální: Index vhodnosti biotopu pro bobra evropského (Castor fiber) – Labe

Rok: 2010

Autoři:  Ing. Petra Šímová, Ph.D., Ing. Aleš Vorel, Ph.D.  

Popis: Soubor map je součástí výsledků dlouhodobého výzkumu ekologie bobra evropského (Castor fiber). Dokumentuje hodnoty indexu vhodnosti biotopu (HSI) pro tento druh na klíčových úsecích a přítocích Labe. Výpočet HSI je založen na podrobném mapování biotopů a pobytových známek bobra v řešeném území a nejnovějších poznatcích ekologie druhu. Je realizován formou nových Python skriptů pro program ArcGIS 9.x.  

Soubory ke stažení

Další články v rubrice

English ☰ Menu