Mapa ohrožených nemovitostí 2 (rastr rychlostí – soutok Berounky a Litavky)

Název originální: Mapa ohrožených nemovitostí 2 (rastr rychlostí – oblast soutoku vodních toku Berounka a Litavka)
Název anglicky: The map of endangered properties 2 (grid of speeds - the area of the confluence of Berounka and Litavka watercourses)
Rok: 2015
Autoři:
   Ing. Radek Roub, Ph.D.
   Luboš Nykl (externí)
   Ing. Tomáš Hejduk
   Pavel Novák (externí)
   Ing. Luděk Bureš
   Adam Reil
Certifikační orgán: Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10 - Oddělení ochrany před povodněmi

 

Popis: Mapové sada „Mapa ohrožených nemovitostí 2“ - rastr rychlostí vyjadřuje potenciální ohroženost jednotlivých nemovitostí v záplavovém území dle průchodu povodňové vlny. Pomocí barevné škály jsou kategorizovány nemovitosti do kategorie ohrožených / neohrožených dle postupu zaplavení - nátoku povodňové vlny do intravilánu obce. Zároveň mapový soubor identifikuje na základě barvené škály prioritní lokality s nejvyšším povodňovým ohrožením oproti lokalitám, kde je ohrožení pouze okrajové. Pro daný účel, kdy je možné určit lokality s nejvyšším povodňovým rizikem oproti lokalitám, kde je ohrožení pouze okrajové, slouží výstupy z hydrodynamických modelů v podobě stanovených záplavových území - získaných rastrů hloubek / rychlostí. V návaznosti na tyto mapové zdroje bude možné připravit v rámci vývoje geoinformačního systému – softwaru provázání na existující databáze, které vyjadřují počty osob bydlících/trvale hlášených v jednotlivých nemovitostech, které jsou ohroženy povodňovou událostí.

 

Soubory ke stažení

Další články v rubrice

English ☰ Menu