Mapy povodí Starosuchdolského a Teplého potoka pro simulaci odtokového procesu

Název originální: Soubor účelových map povodí Starosuchdolského potoka a Teplého potoka pro simulaci odtokového procesu v suchém období
Název anglicky: The set of specialized maps of both catchments Starosuchdolsky stream and Teplá stream to simulate runoff process during drought period
Rok: 2014
Autoři:
   Ing. Michaela Hrabalíková
   prof. Ing. Pavel Kovář, DrSc.
   Ing. Darina Vaššová

 

Popis: Mapový soubor prezentuje fyzicko-geografické podklady pro řešení extrémů (sucha) modelem KINFIL a LSM v povodí Starosuchdolského potoka a Teplého potoka. Cílem studie bylo vytvoření souboru specializovaných map fyzicko-geografických charakteristik povodí, hospodářského využití území a parametrů geometrizovaných sub-povodí. Na základě těchto charakteristik byla provedena simulace srážkoodtokových poměrů v suchém období modelem KINFIL a LSM.

 

Další články v rubrice

English ☰ Menu