Ornitologická hodnota západní části CHKO Žďárské vrchy

Název originální: Ornitologická hodnota západní části CHKO Žďárské vrchy, Specializovaná mapa s odborným obsahem

Rok: 2010

Autoři:  Ing. Petra Šímová, Ph.D.  

Popis: Mapa vyčísluje ornitologickou hodnotu území západní části CHKO Žďárské vrchy, vypočtenou na základě výzkumu ptačích společenstev oblasti. Mapování bylo provedeno v letech 1999 – 2004 standardní bodovou metodou (sčítání na bodech ve sponu 300 ×300 metrů, zaznamenáváni všichni vidění a slyšení ptáci). Výpočet je založen na postupu navrženém Šťastným a Bejčkem (ŠŤASTNÝ K., BEJČEK V. 2003: Červený seznam ptáků České republiky. Příroda, Praha, 22: 107-138.), který vychází ze vzácnosti druhu v ČR. Tato vzácnost je definována za základě procenta mapovacích kvadrátů obsazených druhem v rámci celorepublikových mapování, publikovaných v Atlasech hnízdního rozšíření ptáků. Mapa a podkladová prostorová databáze výskytu druhů jsou zpracovány aktuálně, s použitím současných GIS technologií (SurveyPro, ArcGIS 9.3, mapové servery).  

Soubory ke stažení

Další články v rubrice

English ☰ Menu