Pravděpodobnostní mapy požárů v budovách

Název originální: Pravděpodobnostní mapy požárů v budovách
Název anglicky: Probability maps of fire occurrences in buildings
Rok: 2014
Autoři:
  
Ing. Kateřina Gdulová
   Ing. Aleš Bárta
   Ing. Vojtěch Barták
Certifikační orgán: GŘ HZS ČR Odbor komunikačních a informačních systémů

 

Popis: Soubor map popisuje pravděpodobnost výskytu požárů v budovách. Mapy jsou založeny na skutečných výskytech požárů v budovách v Libereckém a Královéhradeckém kraji a na parametrech budov. K odhadu pravděpodobnosti požáru budovy byl vyu?žit predikční model založený na logistické regresi. Data o událostech pocházejí z databáze Hasičského záchranného sboru České republiky.

 

Další články v rubrice

English ☰ Menu