Specializované mapy batymetrických měření pomocí echosoundingu

Název originální: Specializované mapy batymetrických měření pomocí echosoundingu

Rok: 2015

Autoři: Václav Hradilek, Radek Roub, Pavel Novák, Tomáš Hejduk, Tomáš Vybíral, Jiří Hlaváček, Luděk Bureš, Petr Máca, Jana Maxová, Antonín Zajíček, Lucie Ptáčníková

Popis: Specializované mapy s odborným obsahem jsou konstruovány tak, že vyjadřují batymetrii vodní nádrže (pilotní území Hracholusky) za pomoci echosounderu River Surveyor M9. Cílem komplexního projektu „Nové technologie batymetrie vodních toků a nádrží pro srovnání jejich zásobních kapacit a sledování množství a dynamiky sedimentů“, jehož výsledkem je předkládaný soubor specializovaných map, je:

  • zodpovědět základní otázky v oblasti batymetrie vodních toků a nádrží, tj. jaké technologie na měření aplikovat, jak pracovat se získanými daty, jak tato data aplikovat v praxi,
  • získat poznatky v oblasti sledování jednak samotného množství sedimentů, tak jejich dynamiky,
  • navrhnout katalog opatření s popisem konkrétních návrhů (preventivního charakteru), které budou omezovat samotný vznik sedimentů a jejich transport do vodního toku či vodní nádrže,
  • ověřit vhodnost současného softwarového vybavení
  • modelových přístupů na transport sedimentů a zanášení vodních toků a nádrží,
  • verifikovat výstupy daných modelů s naměřenými daty v terénu.

Soubory ke stažení

Další články v rubrice

English ☰ Menu