Stupeň ekologické stability dle dat ZABAGED

Název originální: Stupeň ekologické stability dle dat ZABAGED
Název anglicky: The degree of ecological stability according to data ZABAGED
Rok: 2013
Autoři:
  
prof. Ing. arch. Karel Maier, CSc.
   Ing. Daniel Franke, Ph.D.
   Ing. Alena Wranová
   Ing. Vojtěch Novotný, PhD.
   prof. Ing. Petr Sklenička, CSc.
   doc. Ing. arch Ivan Vorel, CSc.
Certifikační orgán: Krajský úřad Karlovarského kraje - odbor regionálního rozvoje, Závodní 353/88, Karlovy Vary, 360 06

 

Popis: Vzorová mapa jako výstup geografického informačního systému vyjadřuje stupeň ekologické stability Karlovarského kraje. V mapě jsou hodnoty Kes rozděleny do deseti kategorií.

 

Další články v rubrice

English ☰ Menu