Syntetická mapa vodního toku a přilehlé inundace

Název originální: Syntetická mapa vodního toku a přilehlé inundace
Název anglicky: The synthetic map of watercourse and adjoining inundation area
Rok: 2014
Autoři:
  
Filip Urban (externí)
   Ing. Radek Roub, Ph.D.
   Ing. Tomáš Hejduk
   RNDr. Pavel Novák
   Adam Reil
   Ing. Luděk Bureš
Certifikační orgán: Zeměměřický úřad, Pod sídlištěm 9, 182 11 Praha 8

 

Popis: Soubor specializovaných map s odborným obsahem – „Syntetická mapa vodního toku a přilehlé inundace“ je konstruován tak, že vyjadřuje potenciální ohrožené nemovitosti v záplavovém území na vybraném vodním toku (Otava – Písek). Rozhodujícím faktorem pro získání relevantních výsledků o počtu ohrožených nemovitostí (osob) pro modelované scénáře jsou vstupní data pro přípravu výpočetní geometrie vodního toku a přilehlé inundace. Pro modelovaný případ bylo nad rámec standardně využívaných datových zdrojů (geodetické zaměření, letecké laserové skenování, fotogrammetrie) využito inovačního přístupu syntézy dat leteckého laserového skenování a hydrologického měření na vodních tocích. 

 

Další články v rubrice

English ☰ Menu