Teoretická dostupnost do zaměstnání - ORP Kolín

Název originální: Teoretická dostupnost do zaměstnání ve správním území ORP Kolín

Rok: 2010

Autoři:  Ing. Daniel Franke, Ph. D., Ing. Vojtěch Novotný, Ph.D.  

Popis: Mapový soubor zpracovává v podobě sedmi tematických map výsledky teoretického modelu odhadujícího dostupnost do zaměstnání, aplikovaného na území ORP Kolín. Mapy rozlišují úroveň dostupnosti do zaměstnání zprostředkovanou různými typy dopravních prostředků. Dostupnost do zaměstnání je vyjádřena procentem pracujících, u nichž lze předpokládat používání daného prostředku ke každodennímu dojíždění do zaměstnání. Soubor map uzavírá mapa pozorované každodenní vyjížďky do zaměstnání a jejího srovnání s výstupy modelu. Mapový soubor byl vytvořen v roce 2010 s použitím současných GIS technologií (ArcGIS 9.2).  

Soubory ke stažení

Další články v rubrice

English ☰ Menu