Způsob využití krajiny Kremžské kotliny

Název originální: Způsob využití krajiny Kremžské kotliny v letech 1952, 1974 a 2003, Soubor map

Rok: 2010

Autoři:  Ing. Eva Drahonovská, Ing. Petra Šímová, Ph.D.  

Popis: Mapy způsobu využití krajiny pro území Kremžské kotliny byly vytvořeny v rámci projektu Analýza vývoje struktury krajiny Kremžské kotliny (IGA FŽP CZU c. 200942190010). Jednotlivé mapy, zachycující land-use v letech 1952, 1974 a 2003, jsou výsledkem vizuální interpretace a vektorizace historických leteckých snímku a současných ortofotomap v programu ArcGIS 9.2. Mapy land-use jsou zveřejněny včetně tabulek a grafu shrnujících plošné zastoupení jednotlivých krajinných typu.  

Soubory ke stažení

Další články v rubrice

English ☰ Menu