Redukce šestimocného chrómu ve vodách metodou záchytu na sorbentu

Název originální: Redukce šestimocného chrómu ve vodách metodou záchytu na sorbentu
Název anglicky: Reduction of hexavalent Chromium in Water through Sorbent Retention
Rok: 2015
Autoři:
   J. Tylčer (externí),
   Z. Szurmanová (externí),
   M. Cron (externí)
   M. Novák (externí)
   doc. RNDr. Vladislav Chrastný, Ph.D.
   E. Přechová (externí)
   J. Čuřík (externí)
   doc. RNDr. Michael Komárek, Ph.D.
   Ing. Hana Šillerová

 

Popis: Základem sanační sestavy jsou IBC kontejnery, z nichž jeden byl použit jako vyrovnávací nádrž pro akumulaci čerpané podzemní vody z vrtu, další jako sorpční nádoba s náplní sorbentu a poslední jako sběrná nádrž přečištěné vody, odkud voda gravitačně odtékala na ČOV. Systém čerpání byl nastaven na pulzní pomocí ponorného čerpadla GIGANT do vyrovnávací nádrže. Na potrubí (PVC hadice 3/8“) byl napojen mechanický vodoměr a vzorkovací ventily.Sorpční nádoba byla vybavena spodním roštem s upevněnou perforovanou částí přívodní hadice. Na rošt bylo usazeno těleso sorbentu, tvořené sypkým mlátem s okujemi, zabalené do mulčovací textilie. Proti vztlaku vody bylo těleso sorbentu shora překryto horním roštem a přitíženo betonovým závažím. Hlavní pozornost byla věnována volbě sorbentu, tedy klíčového prvku dekontaminační kolony. Na základě vsádkových a kolonových experimentů, které byly prováděny v laboratoři, bylo zvoleno dekantované pivovarské mláto v poměru zhruba 10:2 (hmotnostně) se železnými ?šponami. Mláto bylo dovezeno z produkce pivovaru Prazdroj Plzeň, okuje v podobě odmaštěných špon byly získány z produkce místní obráběcí dílny.

 

Další články v rubrice

English ☰ Menu