Technologie čištění vody v umělých mokřadních systémech pro snížení koncentrace N a P

Název: Technologie čištění vody v umělých mokřadních systémech pro snížení koncentrace dusíku a fosforu v povrchových vodách zemědělských krajin
Autoři:
   prof. Ing. Jan Vymazal, CSc.
   prof. Ing. Petr Sklenička, CSc.
   Ing. Tereza Dvořáková Březinová, Ph.D.
   Ing. Kateřina Černý Pixová, Ph.D.
   Ing. Bořek Bierhanzl
Projekt: TAČR – TA04020512 Opatření k minimalizaci negativních vlivů plošných a bodových zdrojů N a P.
Rok ukončení: 2017

Popis:
V rámci výzkumného projektu byla popsána technologie odstraňování dusíku a fosforu z malých vodních toků ovlivněných zemědělskou drenáží. Nová technologie umožňuje s minimálními náklady na výstavbu odstranit ročně významné množství N a P v zemědělských povodích pomocí uměle vytvořeného mokřadu. Účinnost mokřadu při odstraňování dusíku je závislá na teplotě vody.

 

Další články v rubrice

English ☰ Menu