Již šest let pomáháme festivalům snižovat jejich environmentální dopad

Desítky tisíc lidí v omezeném areálu letního hudebního festivalu představuje významnou zátěž pro životní prostředí. Ke krátkodobě zvýšené hladině hluku a světla při vystoupeních se přidává několikadenní extrémní spotřeba vody a produkce odpadu, mechanické poškození hlavně travní vegetace, ale také zvýšení spotřeby elektrické energie nebo pohonných hmot účastníků, účinkujících i organizátorů. Velká koncentrace lidí na jednom místě přináší na druhou stranu jedinečnou příležitost, jak zvýšit pro-environmentální povědomí v masovém měřítku. FŽP proto již šestým rokem spolu s nejrůznějšími partnerskými organizacemi z akademické (Univerzita Karlova - Centrum pro otázky životního prostředí) a pořadatelské sféry (asociace Festas, organizátor festivalů Beatworx s.r.o., úklidová firma Augiášův chlév) realizuje aktivity, jejichž cílem je dopad hudebních festivalů na životní prostředí omezit a současně působit na jejich návštěvníky, kteří by si zodpovědné chování ideálně měli přenést do každodenního života.

Prvním festivalem, s nímž FŽP a její tým Lenky Wimmerové začal řešit jeho celkový dopad na životní prostředí, byl drum & bassový festival Let It Roll, na kterém se díky společnému projektu již třetí rok v řadě testují nové přístupy vedoucí ke snížení odpadu. Součástí je inovativní systém třídění odpadu i třídící linka přímo v areálu festivalu V letošním roce můžete najít informační fakultní stánek na těchto festivalech: táborském MIGHTY SOUNDS Festival, na Let It Roll v Milovicích a nakonec na Brutal Assault ve východočeské Pevnosti Josefov.

Co se vlastně návštěvníci od odborníků z FŽP na stánku dozvědí? 

  • Jak snížit svou osobní uhlíkovou a vodní stopu při své návštěvě festivalu.
  • Co znamenají termíny recykle, up-cykle, re-use, cirkulární ekonomika, a jak vlastně fungují v praxi.
  • Jak je možné minimalizovat a třídit odpad na festivalech, aby ho bylo méně a bylo možné ho využít.
  • Proč by neměli odhazovat cigaretové nedopalky na zem a jaká jsou jejich environmentální rizika.
  • Současně si na stánku mohou vyrobit třeba vlastních barefoot obuv, suchý šampon aj.

Komplexitu environmentálních dopadů festivalů a dosavadní zjištění shrnuje hlavní řešitelka projektu Lenka Wimmerová z katedry aplikované ekologie: „Jedná se o složitou problematiku, na jejímž řešení musí spolupracovat všechny zúčastněné strany. Nezbytným předpokladem je zájem organizátora festivalu aktivně hledat a zavádět konkrétní řešení, které budou nejen šetrná pro životní prostředí a budou pro něj ekonomicky únosná, ale současně bude u nich předpoklad akceptovatelnosti z pohledu sociální zralosti účastníků festivalu. Účastníci totiž nejsou na všech festivalech stejní. Někteří mají větší míru pro-environmentálního chování a ochotněji zavádějí šetrná řešení, i přes případné vlastní nepohodlí. Průzkumy opakovaně prokázaly, že zhruba 30 % účastníků se domnívá, že i když budou na festivalech třídit, tak jejich festivalový odpad stejně bude nakonec smísen a zlikvidován jako směsný. Zpravidla se jedná o účastníky, kteří tento vzorec chování aplikují i ve svém každodenním životě. Proto je nezbytné řešit nejen vznikající odpady, ale primárně se podívat na jejich původ a eliminovat jejich přítomnost úplně nebo je nahradit jiným materiálem nebo řešením, které je environmentálně šetrnější, Takto připravené aktivity je pak nezbytné vhodným způsobem prezentovat účastníkům festivalů (prostřednictvím sociálních sítí nebo vybraného influencera, speciální eko-kampaní, vlastním eko-manuálem, prohlídkou zázemí festivalu aj.). Pokud se celý systém odpadového managementu festivalu nastaví promyšleně, lze docílit v případě odpadů nejen snížení jejich produkce a míry znečistění festivalových ploch, ale současně lze maximalizovat jejich využití a ve finále docílit i 100% využití vzniklého festivalového odpadu tak, jak tomu je tomu v současnosti u festivalu Let It Roll.“  

Další články v rubrice

English ☰ Menu

Na webových prezentacích České zemědělské univerzity v Praze (pod doménou czu.cz) používáme soubory cookies. Tyto soubory nám poskytují možnosti, jak lépe poskytovat služby a dále nám pomáhají analyzovat výkon webu. Informace o tom, jak naše weby používáte, můžeme sdílet se svými partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. V nastavení si můžete následně vybrat, které cookies můžeme používat. Svůj udělený souhlas, můžete kdykoliv změnit či odvolat.