Konference AOPK ČR předala ceny a věnovala se obnově přírody v EU

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a FŽP ČZU v Praze uspořádaly 2. února 2023 již 9. společnou konferenci k vybraným otázkám praktické ochrany přírody, tentokrát na téma připravovaná evropská legislativa obnovy přírody Nature Restoration Law.
I letos, již tradičně, AOPK ocenila výrazné osobnosti tuzemské ochrany přírody. Profesor, bývalý ministr životního prostředí Bedřich Moldan byl za svou celoživotní práci oceněn v kategorii Osobnost. Ředitel AOPK František Pelc k ocenění uvedl: “Přispěl k tomu, že většina naší společnosti vnímá ochranu přírody a životního prostředí jako zásadní faktor, který přispívá ke kvalitě každodenního života.”
V kategorii Počin si cenu odnesl lesník Tomáš Vrška a Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny, a to za rozvíjení zásad přírodě blízkého hospodaření. Přístup oceněného subjektu navíc ukazuje, že přírodě blízké hospodaření může být ekonomicky rentabilní.
Několik stovek účastníků konference se prezenčně i díky online přenosu mohlo seznámit s návrhem nařízení EU (označovaného jako Nature Restoration Law, NRL) týkajícího se obnovy přírody v Evropské unii. Podrobněji rozpracovává Strategii EU v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2030 s podtitulem Navrácení přírody do našeho života, která byla přijata před dvěma lety. Nový dokument vychází z názoru, že nestačí přírodu jen chránit, ale že je třeba tam, kde byla lidskou činností značně poškozena nebo rovnou zničena, ji obnovit. 
Živá diskuse se rozpoutala zejména u významu NRL pro české lesy i pro změnu Společné zemědělské politiky. Příspěvky se dotkly ale také obnovy urbánních ekosystémů, monitoringu, Rámcové směrnice o vodách a obecně strategií a legislativy ČR k naplnění Strategie EU pro biodiverzitu do roku 2030.

Další články v rubrice

English ☰ Menu

Na webových prezentacích České zemědělské univerzity v Praze (pod doménou czu.cz) používáme soubory cookies. Tyto soubory nám poskytují možnosti, jak lépe poskytovat služby a dále nám pomáhají analyzovat výkon webu. Informace o tom, jak naše weby používáte, můžeme sdílet se svými partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. V nastavení si můžete následně vybrat, které cookies můžeme používat. Svůj udělený souhlas, můžete kdykoliv změnit či odvolat.