ČZU ruší od 11. března do odvolání kontaktní výuku

AKTUALIZOVÁNO 10.3.2020 - 19:30

 

V souvislosti s rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví na základě doporučení Bezpečnostní rady státu ČZU ruší veškerou kontaktní výuku, a to od 11. března do odvolání.

Vyzýváme všechny vedoucí pracovníky, aby nechali své podřízené na homeoffice, pokud je to možné. Zároveň je třeba zajistit základní provoz fakult, institutu, kolejí a dalších součástí univerzity včetně obou školních podniků.

V souladu s rozhodnutím vlády také rušíme do odvolání všechny kulturní a sportovní akce.

Vzhledem k usnesení Ministerstva zdravotnictví č. MZDR 10676/2020–1/MIN/KAN se s účinností od 11. 3. 2020 zakazuje přítomnost studentů na výuce. To znamená, že se ruší kontaktní výuka všech typů a forem studia, včetně hromadných praxí, exkurzí a kurzů. Uvedené opatření platí na všech místech, kde se vzdělávací činnost ČZU realizuje (tj. včetně konzultačních středisek). Zároveň se tím ruší i všechny vypsané termíny pro složení zápočtů a zkoušek vyžadující osobní přítomnost studenta.

Současně však upozorňujeme studenty i pedagogy, že výukový proces tímto nekončí a semestr pokračuje ve stanoveném harmonogramu. Pedagogové zajistí pokračování vzdělávacího procesu prostřednictvím nekontaktní výuky, zejména s využitím e-learningových nástrojů v prostředí LMS Moodle. Studenti jsou povinni sledovat tyto informační zdroje a řídit se pokyny pedagogů. Individuální konzultace by měly probíhat nekontaktní formou, např. prostřednictvím elektronických forem komunikace. Studenty prosíme, aby se s dotazy na průběh výuky konkrétního předmětu obraceli na příslušné vyučující. 

Dílčí změny harmonogramu akademického roku (např. v posunu termínu odevzdání závěrečných prací) jsou v pravomoci jednotlivých fakult. Studenti o tom budou vždy předem informováni.

Tato opatření platí do odvolání a mohou být aktualizována podle vývoje situace.


Zároveň připomínáme také povinnost všech studentů i zaměstnanců uvést všechny své současné pracovní i soukromé zahraniční cesty do registračního formuláře.

 

ČZU nově zprovoznila web věnovaný aktuální situaci ohledně koronaviru. Vše na jednom místě objevíte na webu: https://aktualne.czu.cz/cs/. 

V návaznosti na rozhodnutí Vlády ČR upozorňujeme, že zákaz cest nově platí na celou Itálii. Navíc všichni, kteří se budou vracet z jakéhokoliv regionu Itálie, musí zůstat v povinné 14denní karanténě, a to pod pokutou až 3 miliony korun.

Individuální případy bez cestovatelské anamnézy je možné konzultovat prostřednictvím emailu bezpecnost@czu.cz nebo security@czu.cz.

Soubory ke stažení

Další články v rubrice

English ☰ Menu