Navázání spolupráce s technickou univerzitou v Madridu