Nový projekt EarthBridge propojí dálkový průzkum Země a environmentální vědy

Tým katedry prostorových věd zahajuje nový projekt EarthBridge financovaný z programu Horizont 2020 v rámci výzvy Twinning. Cílem výzvy Twinning je napomoci překonání rozdílů mezi členskými státy a regiony EU při rozvoji a využití výzkumného a inovačního potenciálu a přispět k rovnoměrnějšímu šíření excelentního výzkumu v evropském výzkumném prostoru.

Cílem navrhovaného projektu je rozvoj spolupráce s Technische Universität Dresden (TUD) v Německu a Alma Mater Studiorum - Universitá di Bologna (UNIBO) v Itálii, která povede ke zvýšení výzkumné kapacity České zemědělské univerzity v Praze (ČZU) v oboru environmentálního Dálkového průzkumu Země (DPZ).

Člověkem způsobené environmentální změny stále více ohrožují přírodu, lidské životy i blahobyt. Dálkový průzkum Země (DPZ) hraje nezastupitelnou roli v získávání standardizovaných informací o životním prostředí naší planety, které jsou nezbytné pro řešení aktuálních problémů souvisejících se změnou klimatu, ztrátou biologické rozmanitosti, či s dalšími společenskými výzvami. Nicméně, pro maximální využití DPZ je třeba překonat některé překážky, mezi které patří zejména: (1) nedostatek DPZ odborníků se vzděláním v environmentálních vědách, a také (2) malé povědomí o potenciálu, který DPZ v oblasti věd o životním prostředí skrývá. Zásadní roli v překonání těchto překážek hrají university, jejichž úlohou je výzkum a vývoj nových metod, či školení nových odborníků. 

Součástí projektu jsou mimo jiné vědecká školení a školení pro přípravu výzkumných návrhů, organizace letní školy, vytvoření společného studijního programu, či výměna zaměstnanců v různém stupni jejich kariéry. Výzkumná část projektu se zaměřuje na vývoj a aplikaci metod pro hodnocení a monitorování biologické rozmanitosti v zemědělské krajině.

Další články v rubrice

English ☰ Menu

Na webových prezentacích České zemědělské univerzity v Praze (pod doménou czu.cz) používáme soubory cookies. Tyto soubory nám poskytují možnosti, jak lépe poskytovat služby a dále nám pomáhají analyzovat výkon webu. Informace o tom, jak naše weby používáte, můžeme sdílet se svými partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. V nastavení si můžete následně vybrat, které cookies můžeme používat. Svůj udělený souhlas, můžete kdykoliv změnit či odvolat.