Terénní cvičení s bezpilotními systémy

Studenti předmětu Dálkový průzkum bezpilotními systémy se ve středu 18. 4. účastnili půldenního terénního cvičení, jehož účelem bylo seznámit studenty s reálnou situací při plnění zakázky s bezpilotním prostředkem.

Součástí cvičení byla předletová příprava, vyhodnocení lokálních podmínek, plánování letové mise, zaměření vlícovacích bodů i následné fotogrammetrické zpracování.

 

Podívejte se na Mapu s příběhem!