Dálkový průzkum Země

Družicové snímky jsou již běžně dostupné nejširší veřejnosti prostřednictvím webových aplikací jako je Google Earth. Interpretace družicových dat se tak stává běžnou každodenní zkušeností. Předmět ‚Dálkový průzkum Země‘ nabízí lepší pochopení, jak snímají družicové systémy, jak jsou data předzpracována, jak je možné je zobrazit v kartografických souřadnicích. Ale nejen to. Existuje celý vesmír aplikací dat pořízených z družic v různých oborech spektra. Je možné mapovat dynamiku sněhové pokrývky, ústup ledovců, odlesnění, sezonní změny vegetačního poryvu atd. K získání těchto informací se používají metody zpracování obrazu jako je úprava kontrastu, poměry spektrálních pásem, multispektrální klasifikace atd. Předmět zprostředkovává nejen teoretické základy, ale i praktické zkušenosti s vyhodnocením družicových snímků pro výzkum krajiny.

Snímky jsou záznamem intenzity slunečního záření odraženého od zemského povrchu, ale také emitovaného samotným povrchem. Mikrovlnné systémy a lidary však používají vlastní zdroj záření a stávají se tak nezávislými na denní době. Mikrovlnné systémy umožňují navíc, díky pronikání signálu oblačností, pořizování dat například i v tropech. Stereoskopie a radarová interferometrie jsou používány k 3D rekonstrukcím zemského povrchu s globálním pokrytím. Digitální modely jsou nezbytným podkladem například pro hydrologické modelování povrchového odtoku.

Impulzem k rozvoji technologie snímání dat byl entuziazmus nadšenců, který velmi rychle vystřídal zájem zpravodajců v obou světových válkách a masivně také ve studené válce. Podrobné seznámení s historií oboru vede k lepšímu pochopení jeho potenciálu. Dnes je naše země plným členem Evropské vesmírné agentury s přístupem k příslušným datovým zdrojům. Evropská unie úspěšně rozvíjí projekt Copernicus v jehož rámci byly vypuštěno pět družice Sentinel snímajících ve viditelné, infračervené i mikrovlnné části spektra. Jejich prostorové, spektrální a temporální rozlišení a hlavně volný přístup k jejich datům jsou základem pro rozvoj nových zpracovatelských metod a aplikací.

 

Přednášející: Mgr. Jan Kropáček, Ph.D.
Cvičící: Ing. Tomáš Klouček, Ing. David Moravec, Ing. Jan Komárek

Soubory ke stažení