Zaměření služeb
V rámci FŽP je studentům poskytováno bezplatné studijně-psychologické poradenství. Standardně je nabízeno 5 sezení, pokud problém klienta trvá nebo je třeba další odborná, např. psychoterapeutická či psychiatrická pomoc, může poradce klienta odkázat na pracoviště externí psychosociální podpory nebo navýšit počet setkání. Přehled situací, se kterými Poradenství studentům pomáhá, je uveden na webové stránce Poradenství.

Mlčenlivost a diskrétnost
Veškeré informace, které od Vás získáme, považujeme za důvěrné. Aby však byla zajištěna odbornost a jelikož si řešení Vaší (studijní) situace často vyžaduje součinnost ostatních složek fakulty, po Vašem předchozím souhlasu je možno konzultovat Vaši situaci s kolegy - odborníky v rámci Poradenství/ Studijního oddělení FŽP. Poradce také může konzultovat Vaši situaci s kolegy na intervizím nebo na supervizním setkání. Tento postup se drží etických pravidel kolegiální spolupráce a sdílené jsou pouze ty informace, která je nezbytná pro efektivní spolupráci celé poradenské péče. Výjimkou z mlčenlivosti jsou získané informace o okolnostech, které naplňují zákonem danou ohlašovací povinnost u vybraných trestných činů obecného ohrožení nebo ohrožení klienta.

Respekt
V přístupu ke klientovi jsou respektována jeho práva a zachována jeho lidská důstojnost.

Bezplatnost
Poskytované služby jsou pro klienty bezplatné.

Způsob poskytování služby
Poradenství může být poskytováno formou osobních, online, telefonických konzultací.

Dokumentace
O průběhu kontaktů klienta s poradnou je vedena dokumentace, která obsahuje základní údaje o klientovi, stručný popis situace a její řešení, případné zápisy z jednotlivých konzultací. Dokumentace je chráněna před přístupem neoprávněných osob.

Práva poradce a klienta
Poradce má právo odmítnout klienta, pokud povaha jeho zakázky přesahuje odbornou způsobilost poradce nebo problém nespadá do kompetence řešení v rámci pozice poradce - v takovém případě poradce doporučí klientovi externí pracoviště psychosociální podpory. Klient má právo kdykoliv spolupráci ukončit. Poradce může odmítnout nebo ukončit poskytování služby klientovi, který porušuje pravidla spolupráce, např. nechodí na smluvené schůzky, nevyvíjí vlastní aktivitu k řešení problému, chová se agresivně, atd.


Převzato z:

Etický kodex pracovníků vysokoškolských poraden (AVSP - Eticky kodex (asociacevsp.cz))
Základní informace o službě – Centrum psychologické pomoci (cepp.cz)

Další články v rubrice

English ☰ Menu

Na webových prezentacích České zemědělské univerzity v Praze (pod doménou czu.cz) používáme soubory cookies. Tyto soubory nám poskytují možnosti, jak lépe poskytovat služby a dále nám pomáhají analyzovat výkon webu. Informace o tom, jak naše weby používáte, můžeme sdílet se svými partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. V nastavení si můžete následně vybrat, které cookies můžeme používat. Svůj udělený souhlas, můžete kdykoliv změnit či odvolat.