Dálkový průzkum Země

Předměty z oblasti dálkového průzkumu Země vás seznámí s tím, co o naší planetě a krajině můžeme zjistit z dat získaných družicemi, letadly a bezpilotními systémy, takzvanými drony.

Existuje celý vesmír aplikací dat pořízených z družic v různých oborech spektra. Je možné mapovat dynamiku sněhové pokrývky, ústup ledovců, odlesnění, napadení stromů škůdci, sezónní změny vegetačního poryvu, usychání zemědělských plodin, zarůstání nádrží, teplotní poměry ve městech a mimo ně, diverzitu rostlin, vhodnost biotopu pro živočichy a mnoho dalších jevů. K získání těchto informací se používají metody zpracování obrazu, jako je úprava kontrastu, poměry spektrálních pásem, multispektrální klasifikace atd. Jak na to se naučíte v předmětech Dálkový průzkum Země I a II, které zprostředkovávají nejen teoretické základy, ale i praktické zkušenosti s vyhodnocením družicových snímků pro výzkum krajiny.

Družicové snímky poskytují nutné a nezastupitelné informace o krajině, mají ale i své nevýhody. Můžeme potřebovat snímek daleko podrobnější (s větším rozlišením) pro detailní analýzu poměrů v menším území a můžeme potřebovat snímání často opakovat. Taková data lze dnes získávat pomocí bezpilotních systémů. O práci s nimi pojednává předmět Bezpilotní systémy v životním prostředí. V něm navážete na znalosti z předmětů DPZ I a II a naučíte se nejen další techniky zpracování snímků, ale dozvíte se i o možnostech jejich praktického využití. Podstatnou částí předmětu je také legislativa provozu bezpilotních letadel v ČR, jejíž znalost vám může v budoucnu pomoci k získání vlastního pilotního oprávnění. Kromě práce v učebně vás čeká zajímavé terénní cvičení, kde si ukážeme praktický sběr dat se všemi našimi letadly a senzory.

Podrobný obsah přednášek najdete níže. Pro představu se podívejte také na stránky předmětů aktuálního akademického roku. A letadla na vás čekají v naší laboratoři.

Dálkový průzkum Země I

 1. Principy interpretace letecké fotografie
 2. Historie DPZ
 3. Družicové systémy a charakteristiky dat DPZ
 4. Předzpracování družicových dat: geometrické a radiometrické korekce
 5. Metody zvýraznění obrazu a filtrování obrazu
 6. Poměry pásem, spektrální indexy
 7. Transformace obrazu
 8. Klasifikace multispektrálních dat
 9. Termální snímání
 10. Základy radarového snímání
 11. SAR interferometrie
 12. Družicová altimetrie

Dálkový průzkum Země II

 1. Klasifikace pokryvu povrchu
 2. Aplikace DPZ pro monitoring vegetace
 3. Aplikace v zemědělství
 4. Aplikace v lesnictví
 5. Monitoring rozložení sněhové pokrývky a ledovců
 6. DPZ v geologii
 7. Družicový průzkum Marsu
 8. Oceánografie
 9. Přírodní hazardy
 10. 3D rekonstrukce terénu
 11. Aplikace radarové interferometrie
 12. SAR polarimetrie

Bezpilotní systémy v životním prostředí

Přednášky:

 1. Úvod do předmětu, ukázka fakultních prostředků.
 2. Legislativní rámec provozu bezpilotních prostředků.
 3. Fyzikální a meteorologické aspekty.
 4. Možnosti využití bezpilotních leteckých systémů.
 5. Plánování letové mise.
 6. Post-processing nasbíraných dat.

Cvičení

 1. Předletová příprava
 2. Plánování letu eMotion
 3. Plánování letu Mission Planner
 4. Zpracování dat eMotion
 5. Zpracování dat Pix4D
 6. Zpracování dat Agisoft

Terénní cvičení

Kritické zhodnocení aktuálních terénních a meteorologický podmínek, naplánování letové mise. Nezbytné úkony před vlastním letem. Pozemní měření vlícovacích bodů geodetickou aparaturou a turistickým GNSS přístrojem. Praktické ukázky s bezpilotními prostředky. Řešení nenadálých situací plynoucích z praktického provozu prostředků. Processing sebraných dat a vyhodnocení jejich kvality.

Další články v rubrice

English ☰ Menu