Hydraulika

Předmet teoretického základu studia, v němž se student seznámí s principy a metodami řešení praktických problémů souvisejících s klidem a pohybem vody. Absolvent předmětu získá teoretické znalosti z oblasti mechaniky tekutin - hydrostatiky a hydrodynamiky. Porozumí odvození základních rovnic, které vycházejí ze základních fyzikálních zákonů a bude schopen je aplikovat na konkrétní řešení. Bude umět využít získaných znalostí v řešení problematiky podpovrchových vod, v návazných předmětech studia např. speciální hydrogeologie, hydropedologie, transport znečištění v podzemních vodách. Je schopen komunikace v projekčních a odborných ev. výzkumných skupinách, kde dokáže formulovat, vysvětlit a obhájit dané řešení a vysvětlit a obhájit své názory na řešení. V jednom světovém jazyku odborně komunikuje a porozumí literatuře týkající se hydrauliky. Řešený hydraulický případ dokáže popsat, řešit a posoudit reálnost a správnost daného řešení. Dokáže řešit praktické hydraulické případy i složitějšího rázu a umí je v rámci odborné diskuse prezentovat a obhájit. Absolvent předmětu má schopnost dalšího samostatného vzdělávání a pokračování ve studiu návazných předmětů, které využívají základní hydraulické zákonitosti. Dokáže sledovat další vývoj v předmětu hydraulika a zároveň i vývoj v hydraulické části návazných předmětů.

 

Kompletní sylabus předmětu je možné najít v katalogu předmětů Univerzitního informačního systému ČZU.

Další články v rubrice

English ☰ Menu