Retence a akumulace vody v krajině

Cílem předmětu je prohloubení znalostí o mechanismech zvyšování retence a akumulace vody v krajině pro zlepšení podmínek jejího užívání i pro snižování dopadů hydrologických extrémů. Součaně studenti pochopí limity jednotlivých opatření a případná rizika s ohledem na typy krajin. Význam retence a akumulace vody je popisován v rámci přirozeného oběhu vod a s ohledem na úkoly vodního hospodářství a ochrany životního prostředí.

Studenti získají znalost potenciálu regulačních opatření na vodohospodářských stavbách, posouzení limitů retence a akumulace vody v krajině, dovednost optimalizovat výběr technických a biotechnických opatření v rámci ucelené plochy povodí. Budou kompetentní k posuzování regulačních a eliminačních opatření ve vodohospodářské praxi v oblastech veřejné správy, investorské, dodavatelské a projekční praxe.

 

Kompletní sylabus předmětu je možné najít v katalogu předmětů Univerzitního informačního systému ČZU.

Další články v rubrice

English ☰ Menu