Revitalizace vodních toků a nádrží

Předmět cílí na odstranění nebo zmírnění negativních důsledků úprav malých vodních toků a nádrží na ekosystémy. Také na obnovení nebo zlepšení jejich ekologických funkcí se zohledněním funkcí účelových, pro které byly upraveny v celém rozsahu průtoků. Řeší diferencované inženýrské přístupy při návrhu technických a biotechnických opatření, cílenou údržbu a hodnotí odezvy revitalizačních opatření.

Absolventi předmětu mají teoretické i praktické znalosti o přírodě blízkých úpravách malých vodních toků a nádrží. Dovedou své znalosti tvůrčím způsobem uplatnit při revitalizaci toků a nádrží. Samostatně na vysoké úrovni řeší návrhy jednotlivých biotechnických opatření. Znalosti dovedou promítnout do projektového a realizačního řešení. Své dovednosti uplatňují zejména na úrovni státní správy - v podnicích povodí, zemědělských vodohospodářských správách, pozemkových úřadech, orgánech ochrany půdy a v projekčních, výzkumných a realizačních organizacích.

 

Kompletní sylabus předmětu je možné najít v katalogu předmětů Univerzitního informačního systému ČZU.

Další články v rubrice

English ☰ Menu