Správa a řízení povodí

Předmět poskytne nejnovějších poznatky o vodě v krajině, správě a řízení povodí s využitím technických a biotechnických opatření. Absolventi obdrží teoretické i praktické znalosti o správě a řízení povodí týkající se nejnovějších poznatků v oboru úpravy vodních režimů krajiny. Znalosti poslouží jako základ originálního myšlení, které jim umožní účastnit se výzkumu. Znají širokou škálu biotechnických opatření i kriteria při jejich výběru. Umějí řešit ochranu cenných částí území (obcí apod.) před zvýšenými povrchovými odtoky způsobenými výskytem přívalových dešťů, i naopak způsoby akumulace vody v krajině v obdobích sucha. Tato opatření budou umět interpretovat v různých přírodně ekonomických podmínkách.

 

Kompletní sylabus předmětu je možné najít v katalogu předmětů Univerzitního informačního systému ČZU.

Další články v rubrice

English ☰ Menu