Ochrana obojživelníků

Problematice ochrany migrujících obojživelníků se na FŽP věnují výzkumníci pod vedením Jiřího Vojara v úzké spolupráci s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR. Projekt financovaný z EHP a Norských fondů 2009–2014 umožnil zmapování rizikových úseků české silniční sítě, které vyžadují zabezpečení v době jarní migrace obojživelníků. Volně přístupná mapa kolizních míst, jeden z výsledků, je vhodným vodítkem a odborným podkladem v ochraně obojživelníků ohrožených automobilovou dopravou na našem území. Krátkou informaci o probíhajícím výzkumu přináší i přiložený leták.

Soubory ke stažení