Informace o přihlášce ke studiu

O projektu

Číslo projektu: SS06020124
Název projektu: Eliminace mikropolutantů v pitné vodě pomocí sorpce s následnou UV fotokatalýzou
Poskytovatel: TAČR
Koordinátor projektu: ČZU
Partneři projektu: GEOtest, a.s., UP, ASIO TECH, spol. s r.o.
Řešitel za FŽP: prof. RNDr. Vladislav Chrastný, Ph.D.
Projektový manažer: Ing. Hana Jenšíková
Doba řešení: 5/2023 – 12/2025
Celkový rozpočet: 14 366 813 Kč

Abstrakt:

Jako mikropolutanty jsou označovány organické látky obsažené v řadě přípravků používaných v průmyslu i domácnostech. Část z nich je relativně perzistentní a těžko biologicky odbouratelná čili procházejí poměrně snadno čistírnami odpadních vod, dostávají se do vod povrchových a v konečném důsledku mohou kontaminovat zdroje pitné vody. Cílem tohoto projektu je vyvinout inovativní zařízení určené pro koncového uživatele pitné vody, které bude schopné efektivně eliminovat mikropolutanty z vod. Jádrem zařízení bude fotoreaktivní kolona naplněná uhlíkatým sorbentem s povrchovou modifikací účinným fotokatalyzátorem v podobě oxidů přechodných kovů, který ve spojení s UV expozicí dokáže zachycené mikropolutanty a jejich metabolity účinně a bezpečně degradovat procesem fotokatalytické oxidace.

Další články v rubrice

English ☰ Menu

Na webových prezentacích České zemědělské univerzity v Praze (pod doménou czu.cz) používáme soubory cookies. Tyto soubory nám poskytují možnosti, jak lépe poskytovat služby a dále nám pomáhají analyzovat výkon webu. Informace o tom, jak naše weby používáte, můžeme sdílet se svými partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. V nastavení si můžete následně vybrat, které cookies můžeme používat. Svůj udělený souhlas, můžete kdykoliv změnit či odvolat.