Deponační nádrže pro dočasné umístění ohrožených druhů

Název originální: Deponační nádrže pro dočasné umístění ohrožených druhů
Název anglicky: Deposit basins for temporary rearing of threatened species
Rok: 2014
Autoři:
  
Roman Rozínek (externí)
   Martina Kubečková (externí)
   Ing. Milič Solský, Ph.D.
   Ing. Jiří Vojar, Ph.D.
   doc. RNDr. Petr Anděl, CSc.
Certifikační orgán: Ministerstvo životního prostředí České republiky, Sekce ochrany přírody a krajiny

 

Popis: V rámci metodiky je řešena problematika dočasného držení vybraných ohrožených taxonů (obojživelníků, plazů, vodních měkkýšů, raků) v technických zařízeních, deponačních nádržích. Jde o jedno z možných opatření ochrany těchto taxonů metodami ex situ. Doposud však chybělo potřebné teoretické zázemí pro smysluplnou realizaci tohoto opatření. Metodika přináší unikátní know-how, které vychází z dlouholeté zkušenosti autorů.

Coby projekt programu ALFA Technologické agentury ČR byla v letech 2011-2014 řešena problematika dočasného držení vybraných ohrožených taxonů (obojživelníků, plazů, vodních měkkýšů, raků) v technických zařízeních, deponačních nádržích. Šlo o jedno z možných opatření ochrany těchto taxonů metodami ex situ. Doposud však chybělo potřebné teoretické zázemí pro smysluplnou realizaci tohoto opatření. Partnerem projektu TA01020881 s názvem Vývoj technických zařízení pro dočasné umístění chráněných rostlin a živočichů byla firma NaturaServis. Společný projekt byl vyústěním dlouhodobé spolupráce na poli výzkumu a ochrany obojživelníků. Metodika přináší unikátní know-how, které vychází z dlouholeté zkušenosti autorů. Tým pod vedením Ing. Jiřího Vojara, Ph.D., zakončil výzkumný projekt přihlášením užitného vzoru „Deponační nádrže na držení obojživelníků, plazů, raků, měkkýšů a rostlin“ a dvěma souvisejícími metodikami.

Další články v rubrice

English ☰ Menu