Oblasti rozdílné ekologické stability

Název originální: Oblasti rozdílné ekologické stability
Název anglicky: Areas of different ecological stability
Rok: 2013
Autoři:
   prof. Ing. arch. Karel Maier, CSc.
   Ing. Daniel Franke, Ph.D.
   Ing. Alena Wranová
   Ing. Vojtěch Novotný, PhD.
   prof. Ing. Petr Sklenička, CSc.
   doc. Ing. arch Ivan Vorel, CSc.

Certifikační orgán: Krajský úřad Karlovarského kraje - odbor regionálního rozvoje, Závodní 353/88, Karlovy Vary, 360 06

 

Popis: Vzorová mapa jako výstup geografického informačního systému vyjadřuje stupeň ekologické stability Karlovarského kraje. V mapě jsou hodnoty Kes agregované do 5 oblastí (oblasti nestabilní, narušené oblasti, vyvážené oblasti, oblasti přírodě blízké a přírodní oblasti).

 

Další články v rubrice

English ☰ Menu