Geometrizace a vybrané charakteristiky povodí Jílovského potoka a Smědé

Název originální: Geometrizace a vybrané charakteristiky povodí Jílovského potoka a Smědé pro modelování srážko-odtokových extrémů modelem KINFIL

Rok: 2015

Autoři: Michaela Hrabalíková, Pavel Kovář

 Popis: Soubor specializovaných map s odborným obsahem – „ Geometrizace a vybrané charakteristiky povodí Jílovského potoka a Smědé pro modelování srážko-odtokových extrémů modelem KINFIL“ prezentuje fyzikálně-geometrické (fyziografické) podklady experimentálních povodí pro řešení srážko-odtokových extrémů modelem KINFIL. Cílem bylo vytvoření souboru specializovaných map fyziografických charakteristik povodí, hospodářského využití území a parametrů geometrizovaných sub-povodí, na jejichž základě byla provedena simulace srážko-odtokového procesu modelem KINFIL.

Soubory ke stažení

Další články v rubrice

English ☰ Menu